Partner serwisu: Trelleborg_Wheels

Kombajn John Deere z czujnikiem HarvestLab tworzy mapy plonów białka, skrobi i tłuszczu

Dodano: 18.08.2023
John Deere kombajn S780 z czujnikiem HarvettsLab 3000 © Traktor24.pl
Kombajn John Deere doposażony w HarvestLab 3000 łatwo rozpoznać, bo skrzynka z tym urządzeniem znajduje się w dolnej części przenośnika ziarnowego © Traktor24

W roku 2007 w sieczkarniach samojezdnych John Deere pojawił się czujnik HarvestLab. Z czasem rozszerzono jego zastosowanie o wozy asenizacyjne. W 2023 r. w naszym kraju pracował już kombajn zbożowy doposażony w ten wyjątkowy skaner. Co on potrafi? Podczas pracy maszyny na bieżąco mierzy zawartość tego, co najistotniejsze w danym materiale. Przykładowo w pszenicy określa zawartość białka, w rzepaku tłuszczu, a w gnojowicy NPK.

Mają ciągniki John Deere istniejące również w świecie cyfrowym

Dzisiejsza technika rolnicza to już nie tylko ciągniki i maszyny, które podziwiamy w czasie pracy. Wiele z nich istnieje również w świecie cyfrowym, do którego rolnik ma nieograniczony dostęp. Odwiedziliśmy Gospodarstwo Rolne Lewandowscy, w którym odkrywanie możliwości rolnictwa cyfrowego trwa od momentu zakupu ciągnika John Deere 6250R.
Czytaj dalej

HarvestLab 3000 wykorzystujący spektroskopię w bliskiej podczerwieni (NIR,) bez wątpienia przenosi rolnictwo precyzyjne na kolejny stopień rozwoju. Najcenniejsze dane zawarte są bowiem w zbieranym plonie. Pomagają one nie tylko optymalnie go zagospodarować lub sprzedać, ale również stanowią najbardziej rzetelne źródło informacji o stanie pola z podziałem na strefy. John Deere daje możliwość pozyskania tej wiedzy w czasie standardowego przejazdu roboczego kombajnu zbożowego.

Krok pierwszy wielkość, krok drugi jakość

Tworzenie map wielkości plonów praktykowane jest już od wielu lat. To cenne informacje pozwalające na ich podstawie podejmować ważne decyzje związane z prowadzeniem uprawy rośliny następczej. Warto posiadać ich jak najwięcej i przede wszystkim poprawnie zebrać, bo to klucz do efektywnego gospodarowania w ramach rolnictwa precyzyjnego.

NIR – 

to skrót określający spektroskopię w bliskiej podczerwieni, która jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod do badania m.in. produktów rolno-spożywczych.

Kombajn John Deere z czujnikiem HarvestLab 3000 tworzy nie tylko klasyczne mapy plonowania, ale również mapy zawartości w nasionach podstawowych składników pokarmowych. Wiedza ta może być wykorzystana od razu lub po upływie dowolnego czasu – mówi Tomasz Mielczarek, specjalista AMS w firmie Agro-Efekt będącej dealerem John Deere.

Tomasz Mielczarek, specjalista AMS w firmie Agro-Efekt © Traktor24.pl
Tomasz Mielczarek, specjalista AMS w firmie Agro-Efekt © Traktor24

Białko wpływa na miejsce składowania ziarna

W czasie pracy kombajnu John Deere z czujnikiem HarvestLab 3000, operator maszyny w zakładce terminala może na bieżąco śledzić powstającą mapę zawartości białka w zbieranym plonie. Informacje te są również zapisywane w chmurze danych John Deere i dostępne poprzez Internet z poziomu smartfonu, tabletu lub komputera stacjonarnego.

 

Mapa plonu tworzona podczas pracy kombajnu zbożowego to nie koniec możliwości rolnictwa precyzyjnego. John Deere poszedł dalej i w ramach technologii NIR proponuje mapy zawartości białka w ziarnie pszenicy czy tłuszczu (oleju) w nasionach rzepaku. To informacje wskazujące na wartość technologiczną plonu.

Ponadto dzięki zdalnemu dostępowi do wyświetlacza RDA, w czasie rzeczywistym można śledzić pozyskiwane dane poprzez aplikację Operations Center (odświeżane co 3 sek.). Właściciel lub zarządca gospodarstwa może szybko zadecydować, gdzie wysłać daną partię zboża. Jak zawiera dużo białka to do silosu z ziarnem konsumpcyjnym, a jak mało to do magazynu z paszówką.

Kombajn doposażony w czujnik HarvestLab 3000 pozwala zarządzać logistyką odbioru ziarna i kierować je do różnych silosów © Traktor24.pl
Kombajn doposażony w czujnik HarvestLab 3000 pozwala zarządzać logistyką odbioru ziarna i kierować je do różnych silosów © Traktor24

Informacje o zawartości białka w ziarnie mogą być również podstawą do ustalenia np. trzeciej dawki nawożenia azotowego pod rośliny uprawiane w latach kolejnych. To ten zabieg buduje jakość plonu pszenicy konsumpcyjnej. Dlatego w strefach pola, gdzie zebrano plon o niskiej zawartości białka, można dawkę azotu zwiększyć. Natomiast w miejscach o jego ilości bardzo wysokiej zmniejszyć.

Krzywe kalibracyjne

Według stanu na połowę sierpnia 2023 r., czujnik HarvestLab 3000 można używać do pozyskiwania danych podczas zbioru kombajnowego nasion: kukurydzy, pszenicy, jęczmienia, rzepaku i soi. Posiadają one tzw. krzywe kalibracyjne, które zwiększają dokładność prowadzonych pomiarów.

 

W czasie żniw nie tylko zbiera się plon, ale na podstawie jego oceny wyciąga również wnioski. Pozwalają one prowadzić uprawę kolejnej rośliny ponosząc np. mniejsze nakłady bez uszczerbku dla plonów.

Mateusz Janicki z John Deere Polska © Traktor24
Mateusz Janicki z John Deere Polska zaprezentował nam demontaż czujnika HarvestLab 3000 z przenośnika ziarnowego kombajnu. To dosłownie minuta © Traktor

– Na podstawie próbek z całego świata, na przykład ziarna pszenicy, porównywano badania laboratoryjne z uzyskanymi z urządzenia HarvestLab 3000. Po przeprowadzeniu wystarczającej liczby takich prób powstały krzywe kalibracyjne dla pszenicy i uprawa ta trafiła na listę obsługiwanych przez czujnik. Nawet urządzenia już pracujące, cały czas dostarczają i będą dostarczać nowych danych. Dokładność pomiaru z każdym rokiem będzie więc coraz lepsza – wyjaśnia Mateusz Janicki z John Deere Polska.

Co ważne, do zebranych danych można w każdej chwili wprowadzić poprawkę, która zostanie automatycznie przeliczona dla danego plonu. Jeżeli więc wynik z tradycyjnego laboratorium będzie odbiegał od uzyskanego z czujnika HarvestLab 3000, naniesienie zmiany zajmie chwilę.

4000 – 

to liczba pomiarów wykonywanych w ciągu sekundy przez czujnik HarvestLab 3000.

John Deere zapowiada dodanie do systemu nowych roślin uprawnych. Gromadzone są dane, z których powstaną ich krzywe kalibracyjne. Lista obsługiwanych przez czujnik materiałów będzie więc rosła – tak jak to ma miejsce od momentu jego wprowadzenia na rynek.

Mapy białka, tłuszczu, skrobi

Zbierając pszenicę, jęczmień lub kukurydzę HarvestLab 3000 odczytuje wilgotność oraz zawartość białka i skrobi. Natomiast w nasionach rzepaku i soi, podawana jest zawartość tłuszczu oraz białka.

Jan Gąsiorek, syn założyciela Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Gąsiorek © Traktor24.pl
Jan Gąsiorek, syn założyciela Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Gąsiorek © Traktor24

Mapy zawartości tych składników tworzone są na bieżąco podczas pracy kombajnu. Dane pole, po wcześniejszym dodaniu jego granic i nazwaniu w Operations Center, rozpoznawane jest przez kombajn automatycznie. Legenda mapy pozwala odczytać, jaki kolor przypisany jest do poziomu zawartości danego składnika. Intensywnie czerwony oznacza bardzo niski poziom, a intensywnie zielony bardzo wysoki. Oznaczenia te są więc intuicyjne.

Pierwszy kombajn z HarvestLab 3000 w Polsce

W połowie sierpnia 2023 r. mieliśmy okazję przyglądać się pracy pierwszego w naszym kraju kombajnu z czujnikiem HarvestLab 3000. Był to pokazowy John Deere S780 firmy Agro-Efekt. Pracował on w Gospodarstwie Rolno-Hodowlanym Gąsiorek na polu niedaleko Wrześni w woj. wielkopolskim.

– Obecnie uprawiamy blisko 2900 ha i utrzymujemy ponad 2000 sztuk bydła, w tym ok. 1000 krów dojnych. Przymierzamy się do zakupu nowego kombajnu i mocnym kandydatem jest John Deere. Trafił do nas na pokaz model S780 doposażony w czujnik. To bardzo ciekawe urządzenie, które w naszym gospodarstwie mogłoby zostać wykorzystane również w sieczkarni samojezdnej zbierającej kukurydzę na kiszonkę. W najbliższych latach również ten sprzęt będziemy wymieniać na nowy. HarvestLab 3000 z kombajnu trafiałby do sieczkarni, a potem używany byłby jeszcze stacjonarnie. Czekam jeszcze na krzywe kalibracyjne dla grochu, bo jest ważnym składnikiem produkowanych u nas pasz – mówi Jan Gąsiorek, syn założyciela Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Gąsiorek.

John Deera_ czujnik HarvestLab 3000 montowany jest w dolnej części podnośnika ziarnowego © Traktor24.pl
HarvestLab 3000 powstał we współpracy z niemieckim specjalistą od optyki – firmą Carl Zeiss. Czujnik ten do analizy materiału wykorzystuje spektroskopię w bliskiej podczerwieni (NIR) © Traktor24

Montaż u podstawy podnośnika ziarnowego

HarvestLab 3000 można zamontować nie tylko w kombajnach John Deere serii S produkowanych od 2017 r. (generacji siódmej). Pasuje również do maszyn żniwnych John Deere serii T z roku modelowego 2016 oraz nowszych. W tym przypadku do obsługi tego zaawansowanego technologicznie urządzenia potrzebny jest wyświetlacz przenośny GreenStar generacji czwartej lub najnowszej piątej. Natomiast w kombajnach serii S700 obsługiwany jest po prostu z terminala pokładowego.  Co trochę dziwne, na razie nie ma możliwości zamontowania czujnika we flagowych kombajnach z logo skaczącego jelenia serii X. Pewnie to tylko kwestia czasu.

Kombajn doposażony w HarvestLab 3000 łatwo rozpoznać, bo skrzynka z tym urządzeniem znajduje się w dolnej części przenośnika ziarnowego. W bocznej ścianie dołożona jest podstawa montażowa z niewielkim tunelem. Przemieszczające się w nim nasiona są podświetlane światłem skanera i na tym kończy się ich badanie. HarvestLab 3000 można dosłownie w ciągu minuty zamontować lub zdemontować.

John Deere_HarvestLab 3000 na sieczkarni samojezdnej
Z czujnika HarvestLab 3000 może korzystać system AutoLoc, który automatycznie zmienia długość cięcia materiału zbieranego przez sieczkarnię samojezdną © John Deere

HarvestLab 3000 w sieczkarni samojezdnej

HarvestLab 3000 to urządzenie wielkości niewielkiej walizki, które łatwo i szybko przenosić pomiędzy maszynami. Montaż w kombajnie zbożowym, to najnowszy pomysł jego wykorzystania. Najstarszym jest ocena sieczki z kukurydzy.

Tworzone podczas pracy sieczkarni samojezdnej mapy obejmują wilgotność i wynikającą z niej zawartość suchej masy. Dane te może wykorzystywać system AutoLoc, który automatycznie zmienia długość cięcia zabieranego materiału. Ułatwia to optymalne ugniecenie sieczki w silosie czy na pryzmie i w efekcie zakiszenie. Oprócz informacji o suchej masie czujnik dostarcza również danych dotyczących zawartości: białka, skrobi, błonnika, kwaśnych i neutralnych włókien detergentowych, cukrów oraz popiołu. Może służyć do badania zawartości tych składników nie tylko w kukurydzy, ale również w trawach, lucernie oraz życie zbieranym na tzw. GPS.

HarvestLab 3000 pozwala także na automatyczną regulację dozowania zakiszacza, co jak podaje John Deere, pozwala zaoszczędzić do 10% kosztów tego preparatu. W sieczkarni samojezdnej, czujnik montowany jest na rurze wysypowej.

John Deere_HarvestLab 3000 na wozie asenizacyjnym
HarvestLab 3000 może być również zamontowany na wozie asenizacyjnym, gdzie służy do oceny zawartości NPK w gnojowicy © John Deere

HarvestLab 3000 na wozie asenizacyjnym

HarvestLab 3000 może być również zamontowany na wozie asenizacyjnym, gdzie służy do oceny zawartości NPK w gnojowicy. W tym celu stworzono system Manure Sensing. Jego zadaniem jest kontrola dozowania azotu, fosforu i potasu zgodnie z dawkami granicznymi lub mapami aplikacyjnymi. System może zmieniać ilość przepływającej do aplikatora gnojowicy poprzez zarządzanie pracą pompy przepływowej lub zmianę prędkości jazdy ciągnika zagregowanego z wozem asenizacyjnym. W tym drugim przypadku traktor musi być kompatybilny z zaawansowaną funkcjonalnością ISOBUS określaną skrótem TIM. Pozwala ona maszynie sterować m.in. prędkością jazdy ciągnika.

– Po nawożeniu gnojowicą z wykorzystaniem czujnika HarvestLab 3000, powstają mapy zaaplikowanego do gleby azotu, potasu i fosforu. Pozwalają one uwzględnić ich dawki podczas planowania dalszego nawożenia. Dzięki temu można sporo zyskać z jednej strony zapobiegając przenawożeniu pola, a z drugiej dostarczając roślinom odpowiednią ilość zwłaszcza azotu. Korzyść jest podwójna, oszczędność na nawozach mineralnych oraz ochrona środowiska, co ma coraz większe znaczenie w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu – wyjaśnia Tomasz Mielczarek.

HarvestLab 3000 może pełnić rolę małego laboratorium do badania stacjonarnego kiszonki z kukurydzy, sianokiszonki z traw lub wymienionych w artykule nasion
HarvestLab 3000 po sezonach prac polowych nie musi leżeć w magazynie, tylko może pracować dalej © John Deere

HarvestLab 3000 użytkowany stacjonarnie

Możliwość użytkowania czujnika HarvestLab 3000 podczas pracy wspomnianych trzech różnych rodzajów maszyn, to nie koniec jego zastosowania. Po sezonach prac polowych nie musi leżeć w magazynie, tylko może pracować dalej. Staje się wtedy małym mobilnym laboratorium do badania stacjonarnego kiszonki z kukurydzy, sianokiszonki z traw lub wymienionych w artykule nasion.

Czujnik można nawet podłączyć do gniazda zasilania w aucie i używać na przykład przy silosie. Posiadanie wyników analizy pasz trafiających do skarmiania, umożliwia ich dokładne dozowanie w oparciu o rzeczywistą zawartość składników pokarmowych. HarvestLab 3000 nie zastępuje w pełni laboratorium stacjonarnego, ale w temacie podstawowych badań nasion czy pasz objętościowych, jest jego mobilnym odpowiednikiem.

Widok zawartości białka w ziarnie pszenicy pokazany na mapie pola
Zrzut ekranowy z Operations Center, na którym widać zawartości białka w nasionach pszenicy pokazaną na mapie pola © John Deere
Widok zawartości oleju (tłuszczu) w nasionach rzepaku pokazany na mapie pola
Zrzut ekranowy z Operations Center, na którym widać zawartości oleju (tłuszczu) w nasionach rzepaku pokazaną na mapie pola © John Deere
John Deere_legaenda mapy białka w ziarnie, tworzonej przez czujnik HarvestLab 3000 © Traktor24.pl
W kombajnach John Deere serii S700 czujnik HarvestLab obsługiwany jest z poziomu terminala pokładowego © Traktor24
John Deera_ pierwszy w Polsce kombajn z czujnikiem HarvestLab 3000 © Traktor24
Pierwszy w Polsce kombajn John Deere z czujnikiem HarvestLab 3000, w połowie sierpnia 2023 r. pracował jako maszyna pokazowa. Ciekawe, kto będzie pierwszym nabywcą tej innowacji © Traktor24
Drukuj artykuł: print

Filmy @traktor24

Wszystkie >
Mzuri Pro-Til 4Tx – zobacz jak pracuje Horsch Maestro 6 TX. Zobacz jak pracuje Deutz-Fahr 5 Keyline. Zobacz jak pracuje Siewnik Lemken Solitair DT. Zobacz jak pracuje Test Steyr 4120 Multi. Zobacz jak pracuje Kultywator Pöttinger Terria 5040. Zobacz jak pracuje Valtra T175e Mint Green okiem kobiety, czyli nietypowe spojrzenie na ciągnik w teście długodystansowym Ciągnik autonomiczny AgXeed. Zobacz jak pracuje Zbiór kukurydzy na kiszonkę z czujnikiem HarvestLab 3000 Traktorowy majstersztyk ukryty w ciągniku Fendt 209 F Vario Profi+