Partner serwisu: Trelleborg_Wheels

Reklama

Reklama banerowa

Nazwa / MiejsceRozmiar desktop (px)Rozmiar mobile (px)Wizualizacja
reklama A
(główna u góry portalu)
1500×3001024×410desktop1
mobile
reklama B
(pomiędzy oknami mozaiki głównej
i działów)
500×3351024×410desktop1
deskopt2
mobile1
mobile2
reklama C
(pod oknami mozaiki głównej i działów
oraz pod wszystkimi artykułami)
1000×2601024×410desktop1
deskopt2
desktop3
mobile1
mobile2
reklama D
(w dziale Filmy @traktor24)
330×700
(scroll banner)
1024×410destkop1
desktop2
mobile
reklama E Traktor
(pod oknami mozaiki działu Traktor)
1000×2601024×410desktop1
desktop2
mobile1
mobile2
reklama E Uprawa i siew
(pod oknami mozaiki działu Uprawa i siew)
1000×2601024×410według wzoru
działu Traktor
reklama E Ochrona i Nawożenie
(pod oknami mozaiki działu Ochrona i Nawożenie)
1000×2601024×410według wzoru
działu Traktor
reklama E Zbiór
(pod oknami mozaiki działu Zbiór)
1000×2601024×410według wzoru
działu Traktor
reklama E Rolnictwo przyszłości
(pod oknami mozaiki działu Rolnictwo przyszłości)
1000×2601024×410według wzoru
działu Traktor
reklama E Technika rolnicza inna
(pod oknami mozaiki działu Technika rolnicza inna)
1000×2601024×410według wzoru
działu Traktor
reklama E Firmy Techniki Rolniczej
(pod oknami mozaiki działu Firmy Techniki Rolniczej)
1000×2601024×410według wzoru
działu Traktor

Informacje techniczne:

 • waga reklamy banerowej – do 150 kb
 • rodzaj/typ pliku – WEBP, PNG, JPG,

Firmy zainteresowane pełną informacją o reklamach banerowych wraz z ich cennikiem, prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną: reklama@traktor24.pl

Zlecenie zamówienia reklam banerowych w portalu traktor24.pl – POBIERZ

Branżowy artykuł natywny

Polecamy artykuł natywny będący najbardziej wyszukaną formą marketingu internetowego. Po pierwsze to treść, która podana w sposób profesjonalny wywołuje zaciekawienie u odbiorcy i wzbudza jego zaufanie. Dzięki temu trafia do szerszego grona odbiorców niż tradycyjna reklama lub treść sponsorowana. Po drugie artykuł natywny to trwały content, który pozostaje dostępny w Internecie przez długie lata.
Kluczem do osiągnięcia przez artykuł natywny sukcesu na polu marketingu internetowego jest jego ciekawa i przystępna forma. Tworzymy takie treści łącząc profesjonalizm w zakresie warsztatu dziennikarskiego ze znajomością i zrozumieniem techniki rolniczej.

Zasady tworzenia branżowego artykułu natywnego:
• zleceniodawca przekazuje możliwie bogaty pakiet surowych treści merytorycznych wraz z danymi technicznymi oraz materiał zdjęciowo-graficzny,
• w przypadku produktu użytkowanego przez klienta, który w związku z tym tematem wyraził zgodę na udostępnienie swojego wizerunku na piśmie, zleceniodawca przekazuje jego dane kontaktowe,
• długość branżowego artykułu natywnego zależy od tematyki i mieści się w przedziale od 3000 do 8000 znaków ze spacjami,

Zasady publikacji branżowego artykułu natywnego:
• przed publikacją autoryzowany jest przez zleceniodawcę,
• publikowany jest przez okres 5 dni w głównej mozaice zdjęciowej traktor24.pl w oknie numer 1 lub 2 lub 3 lub 4 (wizualizacja desktop / wizualizacja mobile) oraz zostaje zarchiwizowany w dziale traktor24.pl, który odpowiada jego tematyce,
• udostępniony jest w objętości 40-60% z podlinkowaną informacją „dalsza część artykułu w multiportalu traktor24.pl”.

Firmy zainteresowane dodatkową informacją o artykułach natywnych wraz z ich cennikiem, prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną: reklama@traktor24.pl

Zlecenie zamówienia artykułów natywnych w portalu traktor24.pl – POBIERZ

Zlecenie zamówienia reklam banerowych i artykułów natywnych w portalu traktor24.plPOBIERZ

Regulamin reklam i artykułów natywnych portalu traktor24.pl

 1. Zlecenie zamówienia reklamy lub artykułu natywnego na stronie internetowej traktor24.pl musi zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania zleceniodawcy. Po zeskanowaniu może ono zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres reklama@traktor24.pl
 2. Warunkiem prawnym publikacji reklamy lub artykułu natywnego na stronie internetowej traktor24.pl jest odebranie przez firmę Technika Rolnicza Online Krzysztof Płocki podpisanego zlecenia.
 3. Warunkiem technicznym publikacji modułu reklamy jest jej przesłanie zgodne z wymogami określonymi w zakładce „Reklama” strony internetowej traktor24.pl
 4. Zleceniodawca może podać adres internetowy, do którego reklama będzie podlinkowana. Treści tam zawarte nie mogą naruszać przepisów prawa i dobrych obyczajów oraz konkurować z działalnością prowadzoną przez firmę Technika Rolnicza Online Krzysztof Płocki.
 5. Zleceniodawca reklam lub artykułów natywnych oświadcza, że jest uprawniony do korzystania ze znaków towarowych i informacje w nich zawartych. W związku z tym, firma Technika Rolnicza Online Krzysztof Płocki nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam lub artykułów natywnych.
 6. Opóźnienie w dostarczaniu reklam do zleceń długoterminowych upoważnia wydawcę do opublikowania jej ostatniej wersji.
 7. W przypadku rezygnacji z zamówienia, musi ona zostać złożona na piśmie nie później niż 30 dni przed publikacją reklamy lub artykułu natywnego. Rezygnacja złożona po tym terminie oznacza obciążenie zleceniodawcy pełną wartością zamówienia.
 8. Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania firmie Technika Rolnicza Online Krzysztof Płocki danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 9. Faktury są wystawiane po ukazaniu się reklamy lub artykułu natywnego z terminem płatności wynoszącym 14 dni. W indywidualnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony. Informacja z ustalonym innym terminem płatności, podawana jest w zleceniu zamówienia reklamy lub artykułu natywnego.
 10. W przypadku opóźnienia płatności zleceniodawca zostaje obciążony ustawowymi odsetkami karnymi za każdy dzień zwłoki.
 11. Firma Technika Rolnicza Online Krzysztof Płocki ma prawo wstrzymać realizację zlecenia lub odmówić przyjęcia nowego zlecenia na reklamę lub artykuł natywny, jeśli wystawione wcześniej faktury nie zostały opłacone.
 12. W przypadku uzasadnionej reklamacji, maksymalna wartość odszkodowania odpowiada wartości opublikowanej reklamy.
 13. Zlecenie reklamy lub artykułu natywnego jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków ich zamawiania i publikacji.

Filmy @traktor24

Wszystkie >
Horsch Maestro 6 TX. Zobacz jak pracuje Deutz-Fahr 5 Keyline. Zobacz jak pracuje Siewnik Lemken Solitair DT. Zobacz jak pracuje Test Steyr 4120 Multi. Zobacz jak pracuje Ciągnik autonomiczny AgXeed. Zobacz jak pracuje Zbiór kukurydzy na kiszonkę z czujnikiem HarvestLab 3000 Traktorowy majstersztyk ukryty w ciągniku Fendt 209 F Vario Profi+ Film z testu kombajnu Deutz-Fahr C6305 TS Wyjątkowy Ursus. Imponuje trakcją i mocą Test Steyr Absolut 6280 CVT